සෞදි අරාබිය ශ්‍රී ලංකාවට රටඉඳි ටොන් 50ක් පරිත්‍යාග කරයි.

සෞදි අරාබි රාජධානියේ සල්මාන් රජුගේ මානුෂීය ආධාර සහ සහන මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයට රටඉඳි ටොන් 50ක් පරිත්‍යාග කළේය.

සෞදි අරාබියේ ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති අතිගරු Khalid Hamoud Alkahtani මහතා විසින් මෙම රට ඉඳි තොගය ගරු. බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා කොළඹ සෞදි අරාබි රාජ්‍යයේ තානාපති කාර්යාලයේ බ්‍රහස්පතින්දා පැවති උත්සවයකදී

ශුද්ධ වූ මුස්ලිම් පල්ලි දෙකේ භාරකරු වන සල්මාන් බින් අබ්දුලාසීස් අල් සවුද් රජුගේ සහ ඔටුන්න හිමි අගමැතිතුමාගේ රජයේ දැඩි උනන්දුව පිළිබිඹු කරන ලොව පුරා සල්මාන් රජුගේ මානුෂීය ආධාර සහ සහන මධ්‍යස්ථානයේ විශිෂ්ට මානුෂීය ප්‍රයත්නයන් අතිගරු තානාපතිතුමාගේ පැසසුමට ලක් විය. රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකා මිත්‍ර ජනරජය අතර පවතින ශක්තිමත් සබඳතා සැලකිල්ලට ගනිමින් විවිධ තත්වයන් සහ පීඩාවන් වලදී සහෝදර සහ මිත්‍රශීලී රටවල් සහ ජනතාව සමඟ නැගී සිටීමට අමාත්‍ය – සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරයි.

එතුමාගේ පැත්තෙන් ගරු. ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යතුමා සෞදි අරාබි රාජධානියට සිය අවංක ස්තුතිය පුද කළේ ශුද්ධ වූ පල්ලි දෙකේ භාරකරු සල්මාන් බින් අබ්දුල්අසීස් අල් සවුද් රජු සහ ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වන ඔහුගේ රාජකීය මහම්මත් මුහම්මද් බින් සල්මාන් බින් අබ්දුලාසීස් කුමරුගේ නායකත්වය යටතේය. – සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් ආරක්ෂා කරත්වා – ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට ලබා දෙන සියලු ආධාර සඳහා, එය ලොව පුරා සෑම ප්‍රදේශයකටම අසීමිත ලෙස ලබා දී ඇති රාජ්‍යයේ මනුෂ්‍යත්වය සහ එහි ත්‍යාගශීලීභාවය පුදුමයට කරුණක් නොවන බව පෙන්නුම් කරයි.

මෙම ත්‍යාගය පැමිණෙන්නේ ශුද්ධ වූ මුස්ලිම් පල්ලි දෙකේ භාරකරු වන සල්මාන් බින් අබ්දුලාසීස් අල් සවුද් රජු සහ ඔටුන්න හිමි කුමරු – සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරත්වා – සහෝදර සහ මිත්‍ර රටවල් ගණනාවකට පිරිනමන වැඩසටහන් තුළ ය. ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිටින වඩාත්ම අවශ්‍යතා ඇති පවුල් වෙත ළඟා වන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *