සෞදි අරාබිය රටවල් කිහිපයකින් ගෘහ සේවිකාවන් බඳවා ගැනීමේ ගාස්තු කපා දමයි – ශ්‍රී ලංකාව එම ලැයිස්තුවේ

පිලිපීනය, ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය, උගන්ඩාව, කෙන්යාව සහ ඉතියෝපියාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයකින් ගෘහ සේවිකාවන් බඳවා ගැනීම සඳහා වන ගාස්තු අඩු කරන බව සෞදි අරාබිය නිවේදනය කර තිබේ.

මානව සම්පත් සහ සමාජ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද සංශෝධිත ගාස්තු වනුයේ: පිලිපීනය සඳහා SR15,900 සිට SR14,700 දක්වා; ශ්‍රී ලංකාව සඳහා SR15,000 සිට SR13,800 දක්වා; බංග්ලාදේශය සඳහා SR13,000 සිට SR11,750 දක්වා; කෙන්යාව සඳහා SR10,870 සිට SR9,000 දක්වා; උගන්ඩාව සඳහා SR9,500 සිට SR8,300 දක්වා සහ ඉතියෝපියාව සඳහා SR6,900 සිට SR5,900 දක්වා.

තවද, නිශ්චිත ජාතිකත්වයන්ගෙන් ගෘහ සේවිකාවන් බඳවා ගැනීමේ පිරිවැය සඳහා ඉහළ සීමාවන් ස්ථාපිත කරන ලෙස අමාත්‍යාංශය මීට පෙර බලපත්‍රලාභී බඳවා ගැනීමේ සමාගම් සහ කාර්යාලවලට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

සියෙරා ලියොන් සහ බුරුන්ඩි වෙතින් ගෘහ සේවිකාවන් බඳවා ගැනීම සඳහා නියම කර ඇති ඉහළ සීමාව SR7,500 වන අතර අගය එකතු කළ බද්ද (VAT) හැර තායිලන්තයෙන් SR10,000 වේ.

මෙම තීරණය ‘සියලු සේවාවන් සංවර්ධනය කිරීම, ශ්‍රම වෙළඳපොළ පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම සහ එහි ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ පුළුල් ඉලක්ක සමඟ සමපාත වේ’.

ආර්ථික වෙනස්කම් වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පිරිවැය, සේවා සහ පද්ධති කාලානුරූපව සමාලෝචනය කරමින්, ඒවා නිසි ලෙස පෙළගැසී ඇති බව සහතික කිරීමට අමාත්‍යාංශයේ කැපවීම එය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම නව මිල සීමාවන් පිළිපැදීමේ වැදගත්කම ද අවධාරණය කළ අමාත්‍යාංශය, Musaned වේදිකාව හරහා අනුකූලතාව නිරීක්ෂණය කරන බව ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම මුලපිරීම මගින් රාජධානිය තුළ සමබර හා සාධාරණ බඳවා ගැනීමේ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ කැපවීම ඉස්මතු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *