සෞඛ්‍ය සේවයේ සහ කෝවිඩ් මර්දන ව්‍යාපාරයේ සියලු රාජ්‍ය නිලධාරින්ට රුපියල් 25,000 ක අවදානම් රාජකාරි වැටුපක් දෙන ලෙස වජිර අබේවර්ධන මහතා රජයට පවසයි

යුධ සමයේ මෙන් රුපියල් 25,000 ක හෝ අවදානම් දීමනාවක් සෞඛ්‍ය සේවයේ සහ කෝවිඩ් මර්දන ව්‍යාපාරයේ ඉදිරිපෙළ සියලු රාජ්‍ය නිලධාරින්ට වහාම ගෙවීමට කටයුතු කරන ලෙසට තමන් රජයට යෝජනා කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති හිටපු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන පවසයි.

කොවිඩ් මර්ධනය වෙනුවෙන් ඉදිරි පෙළ සිට කටයුතු කරනු ලබන රාජ්‍ය සේවකයින්ට අවම වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 50ක රක්ෂණ ආවරණයක් රජය මගින් ලබාදිය යුතු බවටද එතුමා යෝජනා කර සිටී.

යම් රාජ්‍ය සේවකයෙකු කෝවිඩ් නිසා මරණයට පත්වුව හොත් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගම මගින් එම වන්දිය ගෙවිමට අවශ්‍ය කටයුතු සකස් කරන බවට සකස් කිරීම වැදගත් බවද පෙන්වා දීය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.