ත්‍රිවිධ හමුදාව

සියළුම ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරින්ගේත්, සෙසු නිලයින්ගේත් නිවාඩු අවලංගු කෙරේ

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත නැවත දැනුම්දෙන තුරු ත්‍රිවිධ හමුදාවට අයත් නීලධාරි/සෙසුනිලයින්ගේ නිවාඩු/කෙටි නිවාඩු අවලංගු කර තිබෙන අතර, දැනට නිවාඩු මත සිටින නීලධාරි/සෙසුනිලයින් කඩිනමින් තමන් සේවය කරන කදවුරු වෙත වාර්තා කල යුතුවේ.

නිවාඩු මත සිටින නිලධාරි/සෙසුනිලයින් වහාම තමන් සේවය කරන කදවුරේ ප්‍රධානියා හෝ වගකිවයුතු නිලධාරියෙකු දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ කරගෙන වැඩිදුර උපදෙස් ලබා ගැනීමට කටයුතු කල යුතුවේ.

ආරක්ෂක ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න විසින් ත්‍රිවිධ හමුදාධිපතිවරුන්ට නිකුත් කළ නියෝගයේ සදහන් කර තිබුනේ නිලධාරීන් සහ සෙසුනිලයින් සඳහා ලබා දී ඇති සියලුම නිවාඩු අවලංගු කිරීමේ තීරණය අද (අප්‍රේල් 26) දින ගනු ලැබූ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *