සියලුම රජයේ පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි

Share this Article

රජයේ සියලූ පාසල්වල 6 වන ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන්ට අද (02) දිනයේ සිට සාමාන්‍ය පරිදි පාසල් විවෘත කෙරේ. ඒ අනුව පෙරවරු 7.30 සිට පස්වරු 1.30 දක්වා සාමාන්‍ය කාලසටහනට අනුව පාසල් පැවැත්වෙනු ඇති.

කෙසේවෙතත් පළමු ශ්‍රේණියේ සිට පස්වන ශ්‍රේණිය දක්වා ප‍්‍රාථමික අංශයේ සිසුන්ට සැප්තැම්බර් 8 වන සඳුදා දින සිට පාසල් යළි විවෘත වේ.

ඉකුත් අගෝස්තු 10 වනදා සිට කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසා වසා දැමුනු සියලූ රජයේ පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතු අදියර කිහිපයක් යටතේ යළි ආරම්භ කෙරුණා.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.