සිංහල හින්දු අවුරුද්දට රජයේ සේවකයන්ට උත්සව අත්තිකාරම් නෑ

Share this Article

රාජ්‍ය සේවකයන් හට සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ලබා දෙන උත්සව අත්තිකාරම් මෙවර ලබා නොදෙන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට ඊයේ (26) දැනුම් දී තිබේ.

එහෙත් රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ අප්‍රේල් මස වැටුප ලබන මස 8 වැනිදා ගෙවීමට පියවර ගන්නා බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි දැනුම් දී තිබේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.