LK reports news sinhala

සිංහලයන්ගේ සමගියේ වටිනාකම

සිංහලයාගේ ලේ උරාබොන්ට ව්‍යාඝ්‍ර  රංචුවක් සැරසී සිටිති. මේ කාලයේ  සිංහලන් සමගියෙන් ක්‍රියාකටයුතුයි. දුශ්චරිත ක්‍රියා කරන්නාවූ යුරෝපීය මිත්‍යාදෘෂ්ටිකයන් අනුවයාම හේතුකොටගෙන සිංහලයන්ට වේගණ යන අන්තරාය ගැණ සැලකීම වටී. මේ සම්බන්ධව මෙහි ද්වනන වඩ්ඪති සූකර ජාතක කථාව කියවීම මැනවිග මෙය ජාතක පොතේ තික නිපාතේ දක්නා ලැබේ.

අතීතයේ බරණැස බ්‍රහ්මදත්ත රජ රජකරණ කාලයේ බොධි සත්වයෝ රුක්ඛ දේවතාව උපන්හ. බරණැස අසල ගමක වඩු කර්‍මය කරන්නෝ වාසය කළෝය. ඔවුන්ගෙන් එක වඩුවෙක් ආරණ්‍යයට ලීදඬු කැපීමට ගියේය. වළක වැටී සිටි සූකර පෝතකයෙක් දැක ඌ ගොඩට ගෙන ස්වකීය ඝරයට ගෙණගොස් ඇතිකළේයිග වෘද්ධිභාවයට පැමිණියාවූ සූකර පොතකයා වඩ්ඩකි සූකර නමින් ප්‍රකට විය. වඩුරාල ලී කැපීමට ගියාම සූකරයා ලී පෙරලීමට ආධාර වන්නේයග අන්‍ය කෙනෙක් මූ මරාකායයි භයින් ආරණ්‍යයට ගෙනගොස් යන්ට හැරියේය. ආරණ්‍යයට ප්‍රවිෂ්ටවම වසන ස්ථානයක් සොයා පර්වත අන්තරෙ මහා ගුහාවක් දර්ශනය කොට වසන ස්ථානයට යහපතැයි සිතුයේයි සිය ගණනක් සූකරයෝ මොහු කරා පැමිණියෝයි. මොවුන් දැක සූකරයා නුඹලා දුටුවා යහපත මේ ස්ථානය රමනීයයි මෙතැන වාසය කරමි කීයේය.

මේ ස්ථානය රමණීයයි කීම සත්‍යයයි නුමුත් අන්තරා සහිතයි සූකරයෝ උත්තර දුන්නෝය. මමද කල්පනා කළෙමි. මෙවැනි ගොචර සම්පන්න ස්ථානයක වසනවුන් ශරීර දුර්වලව මාංශ ලේ නැතිව සිටින්නේ මන්ද කුමක් නිසාද වඩ්ඪකි සූකරතෙම අරණ්‍යවාසී සූකරයන්ගෙන් විචාළේයි. ප්‍රාතඃ කාලයෙහි එක ව්‍යාඝ්‍රයෙක් විත් දුටු දුටු සූකරයා ගෙණ යන්නේය. කුමක්ද මොහු නිබධවම ගෙනයනවාද අතරින් පතරද? නිබධවම ගෙණයයි. ව්‍යාඝ්‍රයෝ කොපමණද? එකෙක් පමණයි. තොප එක්කොටම එකෙකුට විරුද්ධවෙන්ට ශක්තිය නැද්ද? එසේය ශක්තිය නැත. මම කියනදේ කරතොත් මූ ගෙණ දෙන්නමි. මේ ව්‍යාඝ්‍රයාගේ වාසය කොහෙද? ඈත පෙණෙන පර්වතයේය. වඩ්ඪකි සූකරතෙම ඒ රාත්‍රියේම සූකරයන් එකතුකොට යුද්ධකිරීම ත්‍රිවිධාකාරයි කියා පුදුම වූ විධියට සූකරයන් රැස්කොට මේ ස්ථානය යුද්ධයට වටනේයයි කියා කිරිබොන සූකර දරුවන් සමඟ සූකර මෑනිවරු මධ්‍යවූ ස්ථානේ සිටුවා මොවුන් වටකොට දිග අත් ඇති සූකරයන් සිටුවා යුද්ධයට සමර්ථ බල ඇති සූකරයින්  දසදෙන විසිදෙන බැගින් සිටුවා බලකොටුවක් කෙරෙයි. වඩ්ඪකි සූකර තෙම තමන් සිටින තැන ඉදිරිපිට මණ්ඩලාකාර වළක් කරවණ ලදීග හැට හැත්තෑවක් යොධ සූකරයන් සමඟ එහාට මෙහාට යමින් භයවෙන්ට එපායයි ඒ ඒ අයට කියමින් සිටිනාතර අරුණොදය විය.

ව්‍යාඝ්‍රයා නැගිට කල් පැමිණියේ යයි කියා සූකර භූමියට ගොස් සූකරයන් දිශාව රවා බැලුවේයි. වඩ්ඪකි සූකරතෙම තොපිත් ව්‍යාඝ්‍රයා දිශාව රවා බලවයි සඥාවක් කෙළේයි. ඔවුහුද රවා බැලූවොයිග ව්‍යාඝ්‍රතෙම මුඛය ඇර ආශ්වාස කෙළේයිල සූකර රැළද එසේ කළෝග ව්‍යාඝ්‍රතෙම මුත්‍ර පහකළ කල්හි සූකරයෝ ද එසේ කළෝ. ව්‍යාඝ්‍රයා කරණ සියල්ලම සූකරයෝද කළෝග ව්‍යාඝ්‍රයා සිතන්නේ පූර්වයේ මම දුටු හැටියේම සූකර සමූහයා පලායතිග භය කොපමණද දිවීම පවා කරන්ට ශක්තිය නැතග එසේ වූ තැන අද පලා නොගොස් මම කරණ දේ කරතිග මීට හේතුව භූමිතලේ සිටින සංවිදහකයායයි සිතා අද ජයගැණීමක් නැතැයි කියා වසන ස්ථානයට ව්‍යාඝ්‍රයා ගියේය.

ව්‍යාඝ්‍රයා  ගෙනෙන සූකර මාංශ කා පුරුදු කූට ජටිල තාපසයෙක් සිටියි. මෙදින හිස් අතින් එන ව්‍යාඝ්‍රයා දැක කූට ජටිලයා ව්‍යාඝ්‍රයාට කථාකොට හිස් අතින් එන්නේ පුරාණ ශක්තියට කුමක් වූයේ ද? වෙන දවස්වල භයින් පලායන සූකරයෝ අද යුද්ධයට ආවෝයයි ව්‍යාඝ්‍රයා උත්තර දුනිග කූට ජටිල තාපසයා ව්‍යාඝ්‍රයාට භය නොවව් එක් නාදයක් කොට ඔවුන් මධ්‍යයට පැන්න කළ භීතියෙන් ඔව්හු පලා යන්නේය.  ව්‍යාඝ්‍රයා කූට ජටිලයාගේ වචනය නිසා වීය්‍ය‍්ර්‍ හිතක් ගෙණ සූකරයන් කරාගොස් පර්වත තලේ සිටියේයි. සූකර රැල වඩිඪකි සූකරයාට කථාකොට සාමි මහා හොරා නැවතත්  ඇවිත් සිටියිල ගතහැකි යයි වඩ්ඪකි සූකරයා කීවේයි. ව්‍යාඝ්‍රතෙම නාදකරමින් වඩ්ඪකි  සූකරයා උඩට පැන්නේයග සූකර තෙම ක්ෂණයකින් හැරී වළට පැන්නේයග ව්‍යාඝ්‍රතෙම නවතින්ට ක්‍රමයක් නැතුව පෙරලී ගොස් මඩවලට වැටුනේය.

සූකරතෙම ඉක්මනින් නැගිට ව්‍යාඝ්‍රයාගේ යටි බඩට දතින් ඇන වකුගඩු ප්‍රදේශය ඉරා දමා හිස තුවාළ කෙළේයි. පසු ව්‍යාඝ්‍රයා ගොඩට දමා සූකර රැළට කථා කොට මෙන්න තොපගේ අමිත්‍රයා කීවේයි. ප්‍රථම පැමුණුන සූකර රැළ මුගේ මස්ටික කා ඉවරකළෝ පසුව පැමුණුන සූකරයෝ මස් නොලැබ ව්‍යාඝ්‍ර මස් කෑ අයගේ මුඛ සිඹ බැලුවෝයි. ව්‍යාඝ්‍රයා මැරූ නුමුත් සූකර රැළ සතුටට නොපැමුණුන බව දැන කුමක්දැයි විචාළේයි. සාමි එක ව්‍යාඝ්‍ර යෙක් මැරීම පහසු වැඩකිග තව ව්‍යාඝ්‍රයන් දස දෙනෙක්  ගෙනා හැකි කූට ජටිල තාපසයෙක් සිටී සූකර රැළ කීවාහුයග වඩ්ඪකි සූකරයා කූට ජටිලයා ඇල්ලීමට සූකර රැළ සමඟ ගියේය.  වඩ්ඪකි සූකරයාද සූකර රැළද දුටු තාපසයා පරීෂ්කාර රැගෙන පලා යන්නේ ඒ බව දුටු සූකර රැළ ලුහුබඳවා පස්සේ දුවන්ටවූ කල තාපසයා පරීෂ්කාර වීසිකොට ගසකට නැංගේය. සූකර රැළට සංවිධාන කොට ගස මුල් කඩවා ගස උදුරා දමා තාපසයා බිම වැටුන කල්හි ඔහු මරා දමන ලදීග  මේ ජාතකයේ උගන්වනු ලබන අවවාදය සිතට ගෙණ දුර්වලවී සිටින සිංහලයන් සමඟිව පංච දුශ්චරිත ක්‍රියා අත්හැරදමා සමඟි කමින් ක්‍රියාකරන්ටත් බුදුරජාණන්වහන්සේ අපේ ශාස්තෘන් වහන්සේයල අපේ කල්‍යාණ මිත්‍රයාය, අපට අනුකම්පා වෙන් ධර්‍මදෙශනා කළේය, අපි උන්වහන්සේගේ ධර්‍මයට කීකරුව සමඟිකම වර්ධනය කරමින් අපේ රට අපේ ජාතිය අපේ භාෂාව සමෘද්ධිභාවයට පමුණුවන්ට උත්සාහ කිරීම යුතුයි.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *