සහල් මෝල් හිමියන් තොග ගබඩා කර තබා ගැනීම සහල් ආනයනයට හේතු වී තිබෙනවා: ඇමති අමරවීර

රට තුළ ප්‍රමාණවත් සහල් තොග තිබියදී රජයට සම්බා සහල් ආනයනය කිරීමට සිදුවූයේ මෝල්කරුවන් සහ ගොවීන් වී ගබඩා කිරීම නිසා බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

මෙරට වාර්ෂික සහල් අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටොන් 2,540,000ක් බවත්, මේ වසරේ රට මෙට්‍රික් ටොන් 2,750,000ක සරුසාර වී අස්වැන්නක් වාර්තා කර ඇති බවත් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

“අපිට සහල් ආනයනය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපේ වාර්ෂික සහල් අවශ්‍යතාවය මෙ.ටොන් 2,540,000ක්. නමුත් මේ වසරේ වී අස්වැන්න මෙ.ටොන් 2,750,000ක් ලැබී තිබෙනවා. නමුත් සහල් මෝල්කරුවන් සහ ගොවීන් ඒවා වෙළෙඳපොළට නිකුත් නොකර තොග ගබඩා කරනවා. මේ. සම්බා සහ කීරි සම්බා සහල්වල හිඟයක් වෙළෙඳ පොළේ ඇති කර තිබෙනවා.හොර කළ තොග වෙළෙඳපොළට නිකුත් කළහොත් පිටරටින් සහල් ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ.

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහණ බණ්ඩාර මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඉදිරි උත්සව සමයේදී කීරි සම්බා සහ සම්බා සහල් හිඟය පියවා ගැනීම සඳහා ආනයනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති බවයි.

ආනයනික සහල් වෙළෙඳ පොළට නිකුත් නොකරන බවත් ලංකා සතොස සහ රාජ්‍ය ආයතන හරහා සහල් ආනයනය කර බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන බවටත් වෙළෙඳ ඇමැතිවරයා සහතික වී ඇති බවද හෙතෙම කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *