සයිබර් අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 75 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට…

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් අපරාධ සම්බන්ධයෙන් මේ වසරේ මේ දක්වා පුද්ගලයින් 75 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කළා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ පරිගණක අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් සිදු කළේය.

පසුගිය මාස කිහිපය පුරාවටම, සයිබර් අපරාධ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස පොලිසිය මහජනතාවට නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *