සමෘද්ධිලාභී සෑම පවුලකටම රුපියල් 10,000ක් ලබාදීමට අදාළ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතිනවා – සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

Share this Article

සමෘද්ධිලාභී සෑම පවුලක් සඳහා රුපියල් 10,000ක් ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම ,ඒ වනවිට සිදු කර තිබෙන බවත් සියලු නිලධාරීන් අත්තිකාරම් මුදල් ලබාදීමේ කටයුත්තේ නිරත වී සිටින බව සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බන්දුලාල් තිලකසිරි මහතා ඊයේ (30) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තවේදි පැවැති මාධ්‍ය හමුවක දී පැවසීය

ජනතාව අපහසුතාවයට පත් වු වේලාවේ දී ජනතවට සහනයක් ලබාදීමට හැකිවීම සතුටට කරුණක්. ග්‍රාම නිලධාරී වසමටම නිවසටම ගිහිල්ලා මුල් දීමනාව රුපියල් 5000 දීමනාව ලබාදෙමින් සිටිනවා. නිලධරීන් දැනුවත් කර තිබෙන්නේ, රජය ලබාදී ඇති සහනය ඉතා පහසුවෙන් ලබාදිමට කටයුතු කරන ලෙස. කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් අඩු ආදායම්ලාභී හා සමෘද්ධිලාභීන් විශාල ගැටලු රාශියකට පත් ව තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ ජනාධිපති විශේෂ සාධන බලකායේ උපදෙස් පරිදි සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුල් සඳහා රුපියල් 10,000 ක අත්තිකාරම් මුදලක් ලබා දීමට පියවර ගත්තා එසේම මෙහි මුල් පියවරක් ලෙස එක් පවුලක් සදහා රුපියල් 5000ක ලබා දෙමින් සිටිනවා.

සරළ අයදුම්පතක් පුරවා එය ළඟම ඇති සමෘද්ධි කාර්යාලයට ලබා දිය හැකියි.ඇඳිරි නීතිය යටතේ වුවද මේ වන විට මෙම මුදල් ලබා දෙමින් තිබෙනවා. පසුගිය දා සමෘද්ධිය ලාභීන් බවට පත් වු ලක්ෂ 4 ක ජනතාවට ද මෙම සහනය සැසෙන බවත් එ සදහා අරුණලු සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයක් යෝජනා කරතිබෙනවා. එසේම මේ සම්බන්ධයෙන් කුමන හෝ ගැටලුවක් ඇත්නම් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මහතාට හෝ ළඟ ම ඇති සමෘද්ධි බැංකුවට හෝ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට හෝ නොඑසේම නම් අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පහත සදහන් අංකයන් වන,

0714411947,0714118226,0711151967  අමතන ලෙස අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ ය.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.