සමූපකාර මැතිවරණයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත පරාජය වෙයි.

පසුගියදා පැවති ආරච්චිකට්ටුව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ නිලවරණයෙන් ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා පරාජයට පත්වී තිබේ.

ලංකාදීපයට අනුව ආරච්චිකට්ටුව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ නිලධාරීන් 09 දෙනෙකු තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා නිලවරණය අඟහරුවාදා (17) පැවැත්විණි.

මැතිවරණ ප්‍රතිඵලවලට අනුව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා 11 වැනි ස්ථානයේ පසුවූ අතර ඔහු තේරී පත්වීමට නොහැකි විය.

තේරී පත් වූ නිලධාරීන් 09 දෙනා අතර හය දෙනෙක් ජාතික ජන බලයෙන් (NPP) අය වෙති.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතාගේ පරාජය සම්බන්ධයෙන් කිහිප දෙනෙකු රතිඤ්ඤා දල්වමින් හා හූ කියමින් සමරමින් සිටි බව වාර්තා වේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා නිහඩව සිටියදී ඔහුගේ සොහොයුරා වන ජගත් සමන්ත කෝපයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වමින් ජනතාවට බැන වැදී ඇති බවද වාර්තා වේ.

තේරී පත් වූ නිලධාරීන් 09 දෙනා අතරට මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ ජගත් සමන්ත ද වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *