සනීපාරක්ෂක තුවා ඇතුළු භාණ්ඩ කිහිපයකට බදු සහන…

දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා ආනයනය කරන ලද අමුද්‍රව්‍ය සඳහා වන සියලුම තීරු බදු ඉවත් කර ඇත

• ආනයනික නිමි සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා බදු සහන ලබාදේ

• පාරිභෝගිකයින්ට වහාම බදු සහන

කාන්තාවන්ගේ සහ පාසල් දැරියන්ගේ සනීපාරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන වඩාත් දැරිය හැකි මිලකට ලබා දීම සඳහා දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා ආනයනික අමුද්‍රව්‍ය පහක් සඳහා පනවා තිබූ තීරුබදු ඉවත් කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ. මීට අමතරව ආනයනික නිමි සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා ද බදු සහන ලබාදීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සනීපාරක්ෂක තුවා 10කින් යුත් පැකට්ටුවක මිල රු. 50 සිට රු. 60ක් මෙම බදු සහන සමඟින්, පැකට්ටුවක උපරිම සිල්ලර මිල රු. 260-රු. 270. මීට අමතරව, ආනයනික නිමි භාණ්ඩවල පාරිභෝගික සිල්ලර මිල 18% හෝ 19% කින් අඩු කෙරේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි තීරුබදු සහ බදු සහන ලබාදීමට රජයේ බලධාරීන් අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් සිටී. එබැවින් අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කරන අවස්ථාවේදීම බදු සහන ලබා ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදකයින් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ නිර්දේශය ලබා ගත යුතු අතර ඒ සඳහා යාන්ත්‍රණය දැනටමත් සකස් කර ඇත.

ඒ අනුව අමුද්‍රව්‍ය පහක් ආනයනය කිරීමේදී සහ අතරමැදි භාණ්ඩ ආනයනයේදී රේගු ආනයන බද්ද 15%ක්, සෙස් බද්ද 10% -15%ක් සහ වරාය හා ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධන බද්ද (PAL) 10%ක් ඉවත් කර ඇත. දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා වැට් බද්ද ශුන්‍ය අනුපාතයක් ලබා දේ. නිමි සනීපාරක්ෂක තුවා ආනයනය කරන්නන්ට වැට් බද්ද ශුන්‍ය අනුපාතිකයේ ප්‍රතිලාභ ද ලැබේ. මෙම සියලු ප්රතිලාභ ලබා දෙන්නේ අර්බුදකාරී කාල පරිච්ඡේදයේදීය.

සනීපාරක්‍ෂක තුවා සඳහා අය කෙරෙන අධික තීරු බදු හේතුවෙන් සනීපාරක්ෂක තුවාවල මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා වන අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමේ බද්ද අඩු කරන ලෙස දේශීය නිෂ්පාදකයන් පසුගියදා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *