සතියක් ඇතුළත ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමට මට බලය තිබෙනවා: මර්වින් සිල්වා

රජය මට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නම් සතියක් ඇතුළත ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වීම අහිතකර වීමට ඉඩ නොදී පාලනය කරන බව හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා පැවසීය.

තමා බලයේ සිටියහොත් ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් සමඟ කතා කරන බවද ඔහු මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළේය.

“දැන් වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලකයෝ වැඩසටහනට සම්බන්ධ නොවීමයි, වත්මන් සෞඛ්‍ය ඇමැතිතුමා මගේ හොඳ මිත්‍රයෙක්, එතුමාට මොනවා වෙලාද කියලා මම දන්නේ නැහැ, ඇමැතිවරයෙක් විදියට එතුමාගේ බලය පාවිච්චි කරලා ව්‍යාප්තිය පාලනය කරන්න ඕන. ඩෙංගු රෝගය, සියලුම නිලධාරීන් වට මේසයකට ගෙන්වා ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට සති දෙකක කාලයක් පමණක් ලබාදිය යුතුයි.

“වැඩසටහනට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ඇමතිතුමා ලබා දිය යුතුයි. මම බලයේ ඉන්නකොට ඒක කළා. එක පුද්ගලයෙක් විරුද්ධ වුණා. දැන් ඩෙංගු වසංගතයක් බවට පත්වෙමින් තිබෙනවා” සිල්වා මහතා පැවසීය.

වහාම ඇස් ඇරලා ක්‍රියාත්මක වන ලෙස හිටපු අමාත්‍ය සිල්වා මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. තනතුරු, වැටුප්, වාහන ලබා නොදී තමන්ට අවස්ථාවක් ලබාදෙන ලෙස ද ඔහු රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

“අදාළ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර ජනතාවගේ සහයෝගය ඇතිව සතියක් ඇතුළත ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය නවත්වනවා,” වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ඩෙංගු මර්දනයට එම අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙස ඔහු රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ජනතාව අවනත නොවන්නේ නම් දැඩි තීරණ ගත යුතු බවද ඔහු අනතුරු ඇඟවීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *