සජිත් අන්තර්පාලනයකට එකග වේ…

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී රැස්වූ අතර එහිදී රට පත්ව ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වයෙන් ගොඩනැගී ගැනීම පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

ශ්‍රීලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ යෝජනාවලට අනුකූලව නිෂ්චිත වැඩපිළිවෙළකට සහ කාලසීමාවකට යටත්ව රට ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලකට ඇතුළත්වීමට සමගි ජනබලවේගය තීරණය කරනු ලැබීය.

මේ පිළිබඳව සමගි ජන බලවේගය විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර, විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් ද නිකුත් කරනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *