සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලයේ දින 04 ක් පමණක් දිවයින පුරා ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන 07 ක් තොග වෙළඳාමට පමණක් විවෘතව තැබීමට පියවර

සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලයේ දින 04 ක් පමණක් දිවයින පුරා ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන 07 ක් තොග වෙළඳාමට පමණක් විවෘතව තැබේ.
ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රී 11 සිට ලබන 24 වනදා දක්වා දිවයින පුරා ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වසා තැබෙනු ඇත.
ලබන 25 වනදා රාත්‍රී 11 සිට 27 වනදා දක්වා ද ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වසා තැබීමට නියමිතය.
ලබන 28 වනදා අලුයම 4 න් පසු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමට අවසර ලබාදී තිබේ.
පොලීසිය පැවසුවේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වෙත භාණ්ඩ රැගෙන යන සහ එන ලොරි රථ සඳහා එය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් සේ සලකා අවසර ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බවයි.
ලබන 25 වනදාට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වෙත භාණ්ඩ රැගෙන එන ලොරි රථ සඳහා 24 වනදා ගමන් කිරීමට අවසර හිමි වේ.
25 වන දින ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණ භාණ්ඩ බෑමෙන් පසු 26 වන දින භාණ්ඩ රහිත හෝ වෙනත් භාණ්ඩ නැවත පටවා ගත් ලොරි රථ ආපසු ගමන් කිරීමට ද අවසර ලබාදී ඇත.
ලබන 28 වන දින ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වෙත භාණ්ඩ රැගෙන එන ලොරි සඳහා ලබන 27 වනදා ගමන් කිරීමට අවසර ලබාදෙනු ඇත.

කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂේන්ද්‍ර රාජපක්ෂගෙන් විමසීමක් කළ අතර එහිදී ඔහු පැවසුවේ ඉකුත් සති අන්තයේ සංචරණ සීමා පැනවූ අවස්ථාවේ ගොවීන් මුහුණ පෑ අසීරුතා වැළැක්වීම අරමුණු කර ගනිමින් කල් ඇතිව මෙම තීරණ දැනුම් දී ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *