ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් බිලියනයක් ඉල්ලයි

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුවේ ආධාර ලබා ගැනීමට නියමිතය.

මූලාශ්‍රවලට අනුව, දැනටමත් ඉදිරිපත් කර ඇති ග්‍රාමීය සංවර්ධන, පුනර්ජනනීය බලශක්ති සහ ඩිජිටල්කරණ ව්‍යාපෘති සඳහා වන යෝජනා සලකා බලමින් පවතී.

විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ඩොලර් බිලියනයක පමණ මුදලකටය.

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ලබන අප්‍රේල් මාසයේදී අමෙරිකානු සංචාරයේදී ලෝක බැංකුවේ නිලධාරීන් හමුවීමට නියමිත බව එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ලබන මාසයේ වොෂින්ටන් ඩීසී හි සිදු කරන සංචාරයේදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) නිලධාරීන් හමුවීමට මූලික වශයෙන් සූදානම් වේ.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ඔහුගේ හමුව සිදුවන්නේ වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය විසඳීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බැවිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *