ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශයෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 250ක් අපේක්ෂා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශයෙන් තවත් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 250ක මූල්‍ය පහසුකමක් ඉල්ලා ඇති බව තතු දත් ආරංචි මාර්ග පවසයි.

එය දෙරට අතර මුදල් හුවමාරු ගිවිසුමක් වනු ඇත. මීට පෙර, විදේශ විනිමය අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා බංග්ලාදේශය ශ්‍රී ලංකාවට සමාන පහසුකමක් ලබා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *