ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැකියා අවස්ථා

ඔස්ට්‍රේලියාවේ හඳුනාගත් රැකියා අංශවල උග්‍ර හිඟය පිරවීම සඳහා පුහුණු සංක්‍රමණිකයන් ගෙන්වා ගැනීමේ ව්‍යාපාරයක් ඔස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් දියත් කර ඇති බව මෙල්බර්න් හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ (SLBFE) ප්‍රකාශයකට අනුව, උනන්දුවක් දක්වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් නිශ්චිත වෙබ් අඩවියට පිවිස අදාළ රැකියා අවස්ථා සඳහා ඉල්ලුම් කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

උනන්දුවක් දක්වන අයට වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අදාළ රැකියා සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය; https://www.smartmoveaustralia.gov.au

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *