ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ විභාග මාධ්‍ය අනිවාර්ය කිරීමට එකඟ නොවන බව උපදේශක කාරක සභාව අනාවරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ විභාග මාධ්‍ය අනිවාර්ය කිරීමට නීති අධ්‍යාපන සභාව ගෙන ඇති තීරණයට එකඟ නොවන බව යුක්තිය, බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ අමාත්‍ය උපදේශක කාරක සභාව අනාවරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයකට අනුව, අමාත්‍ය (වෛද්‍ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිකුරාදා (10) පාර්ලිමේන්තුවේ දී අමාත්‍ය උපදේශක කාරක සභාව රැස් වූ අවස්ථාවේදී මෙම මතභේදය ඇති විය.

ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ විභාග මාධ්‍ය ඉංග්‍රීසි අනිවාර්ය කිරීම පිටුපස ඇති අරමුණ සහ හේතුව පිළිබඳව පැමිණ සිටි සාමාජිකයින් කමිටුවට පැමිණ සිටි නීති විද්‍යාල විදුහල්පති ආචාර්ය අතුල පතිනායක මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කළහ.

දැනටමත් නීති ක්‍ෂේත්‍රයේ සිටින බොහෝ දෙනෙක් හොඳින් දස්කම් දක්වා ඇති අතර ඔවුන් කැමති භාෂාවකින් විභාගවලට පෙනී සිටීමේ නිදහස යටතේ නීති විද්‍යාල විභාගවලට ලිවීමෙන් එසේ කර ඇති බව සාමාජිකයින්ගේ අදහස විය. එබැවින් තම මව් භාෂාවෙන් විභාග ලියන නීතීඥයින් වීමට කැමති අය කිසිවිටෙක විශිෂ්ටත්වයට බාධාවක් නොවන බව කමිටුවේ අදහස විය.

එපමණක් නොව, ප්‍රාථමික අධිකරණවල අධිකරණ කටයුතුවලදී ප්‍රධාන වශයෙන් සිංහල සහ දෙමළ ප්‍රධාන භාෂාව ලෙස භාවිත කරන බව කමිටු සාමාජිකයින්ගේ අදහස විය. ඉංග්‍රීසි භාවිත කරන්නේ අභියාචනාධිකරණය සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පමණයි. තවද, උතුරේ සහ දෙමළ සහ මුස්ලිම් බහුතරයක් වෙසෙන ප්‍රදේශවල උසාවි විභාග දෙමළ භාෂාවෙන් ද, සිංහල බහුතරයක් සිටින ප්‍රදේශවල අධිකරණ කටයුතු සිංහලෙන් ද සිදුවන බව පැමිණ සිටි මන්ත්‍රීවරු පෙන්වා දුන්හ.

බොහෝ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ අඩුවක් පවතින බවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විභාග අනිවාර්ය කිරීම මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් බවත් සාමාජිකයින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. මේ අනුව, ශිෂ්‍යයෙකුට තම මූලික භාෂාව වන තම මව් භාෂාවෙන් විභාගයට මුහුණ දීමේ නිදහස අවශ්‍ය බව කමිටුවේ අදහස විය.

සන්දර්භය සැලකිල්ලට ගනිමින්, අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ අමාත්‍ය උපදේශක කාරක සභාව කියා සිටියේ එම කාරණය සම්බන්ධයෙන් නීති අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයට තමන් එකඟ නොවන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *