ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නව නිලධාරී මණ්ඩලය තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා ත්‍රිපුද්ගල මැතිවරණ කමිටුවක් පත් කෙරේ.

2023 මැයි මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය පැවැත්වීම සඳහා ත්‍රිපුද්ගල මැතිවරණ කමිටුවක් පත් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද ප්‍රකාශ කළේය.

අද පැවති විශේෂ මහා සභා රැස්වීමකදී මෙම කමිටුව පත් කර ඇත.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කමිටුවට අභියාචනාධිකරණයේ විශ්‍රාමික විනිසුරු මාලනී ගුණරත්න, විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු ශිරෝමි පෙරේරා සහ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු වන සුනිල් සිරිසේන යන මහත්වරුන් පත් කර තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉදිරි නිලවරණය පැවැත්වීම සඳහා පවතින ක්‍රීඩා නීති රෙගුලාසි සහ ව්‍යවස්ථාව අනුව ක්‍රිකට්.

පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පවතින ක්‍රීඩා නීති රෙගුලාසි සහ විධිවිධානවලට අනුකූලව එළැඹෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේදී නිලවරණය පැවැත්වීම නිලවරණ කමිටුවට තේරී පත් වූ සාමාජිකයින්ට පැවරෙනු ඇත. 2023 මැයි 20 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පැවසුවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *