ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ICC වෙත යැවූ ලිපි තුනක් ගැන සොයා බලන බවට ජනපති සහතික වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට යවා ඇති ලිපි තුන පිළිබඳව සොයා බලන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

එම ලිපි තුන තමා වෙත එවන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කළ ජනාධිපතිවරයා ඒ පිළිබඳව සොයා බලන බවට සහතික විය.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කටයුතුවලට අනවශ්‍ය ඇඟිලි ගැසීම් සිදුවන බව පවසමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලමින් නොවැම්බර් 6, 7 සහ 9 යන දිනවල ICC වෙත ලිපි තුනක් යවා ඇති බවට විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රකාශයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින්.

ප්‍රේමදාස කියා සිටියේ තමන් එම ලිපි තුන පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළ බවයි.

“ලිපි තුන මට එවන්න. මම ඒවා ගැන පසු විපරමක් කරන්නම්” ජනාධිපතිවරයා ප්‍රේමදාසට කීවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *