ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්තය තරඟාවලියේ දේශීය රූපවාහිනී සහකරු නිවේදනය කරයි.

එළඹෙන නවසීලන්ත සංචාරයේ දේශීය රූපවාහිනී සහකරු ලෙස සුප්‍රීම් ටීවී නිවේදනය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරය මාර්තු 09 වැනිදා ආරම්භ වී 2023 අප්‍රේල් 08 වැනිදා අවසන් වේ.

නවසීලන්ත සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව ටෙස්ට් තරග 2කට සහ එක්දින සහ විස්සයි20 තරග 3 බැගින් ක්‍රීඩා කරනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *