ශ්‍රී ලංකාව, පිලිපීනය නව සංචාරක ප්‍රභවයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය (SLTPB) මැනිලා හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සමඟ එක්ව පසුගියදා මාර්තු 29 සිට අප්‍රේල් 6 දක්වා පිලිපීන සංචාරක ක්‍රියාකරුවන් නව දෙනෙකු සඳහා හුරුපුරුදු චාරිකාවක් පවත්වන ලදී.
නව සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක නියෝජිතයින් සහ පිලිපීන සංචාරක නියෝජිතයින් අතර සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම මෙම සංචාරයේ අරමුණ විය.

හුරුපුරුදු චාරිකාවට සීගිරිය, මහනුවර, නුවරඑළිය, යාල, ගාල්ල, බෙන්තොට සහ කොළඹ වැනි විවිධ සංචාරක ගමනාන්තයන් වෙත සංචාරය කිරීම ඇතුළත් වූ අතර, සුඛෝපභෝගී සංචාරක නිකේතන, සුන්දර වෙරළ, වනජීවී, පෞරාණික උරුම ස්ථාන සහ ලෝක- කීර්තිමත් ආහාර පිසීම.
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් වන ඉපැරණි සීගිරි පර්වත බලකොටුව නැරඹීම මෙම සංචාරයේ ප්‍රධානතම අංගයක් විය. සහභාගී වූවන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට ද ගිය අතර, සවස් වරුවේ උඩරට සංස්කෘතික සංදර්ශනයෙන් ද ඔවුන් සංග්‍රහ කරන ලදී.

මීට අමතරව, ශ්‍රී ලංකාව වඩාත් කැමති සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස පිලිපීනයේ ස්ථාපිත කිරීමේ සහ හවුල්කාරිත්වයන් සහ සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක නියෝජිතයින් සහ පිලිපීන සංචාරක ක්‍රියාකරුවන් අතර B2B සැසියක් පවත්වන ලදී.

SLTPB සහ පිලිපීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ මෙම මුලපිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ සහ එහි වෙළඳපල ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමේ වැදගත් පියවරකි. හුරුපුරුදු චාරිකාව පිලිපීන සංචාරක ක්‍රියාකරුවන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පිරිනැමීම් පිළිබඳ ප්‍රථම අත්දැකීමක් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක නියෝජිතයන් සමඟ ව්‍යාපාරික හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේය.
සංචාරක වෙළඳ B2B වෙන්වීම අප්‍රේල් 04 වන දින Cinnamon Lakeside හිදී ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳ හවුල්කරුවන් 60 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුණේ දෙරටටම ආර්ථික අවස්ථා නිර්මාණය කරමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *