ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවමත් ඖෂධ 200කට අධික ප්‍රමාණයක් හිඟයි

සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පවතින අභියෝග හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව තවදුරටත් ඖෂධ 216 ක හිඟයකට මුහුණ දෙන බව නිලධාරියෙක් පවසයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් වෛද්‍ය සමන් රත්නායක මහතා පැවසුවේ, හිඟය තරමක් දුරට දියුණු වී ඇතත්, ඉතිරි පරතරය පියවා ඉදිරි මාසවලදී හිඟය 100 ට වඩා අඩු කිරීමට අමාත්‍යාංශයට අවශ්‍ය බවයි.

ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධ 14ක් ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධවල හිඟයක් නොමැති බව වෛද්‍ය රත්නායක මහතා සහතික කළේය. දැනට භාවිතයේ පවතින ආසන්න වශයෙන් ඖෂධ 1300 න් 383 ක් අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ ලෙස සැලකේ.

“කෙසේ වෙතත්, වත්මන් හිඟය ඖෂධ 216 කට බලපාන අතර, හැකි ඉක්මනින් ඒවා මිලදී ගැනීමට උත්සාහ කරමින් සිටී,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *