ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව සියදිවි නසාගැනීම් 3000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සියදිවි නසාගැනීම් චේතනාන්විත තුවාල ආශ්‍රිත මරණවලට ප්‍රධානතම හේතුව ලෙස ඉස්මතු වන අතර, සෑම වසරකම ජීවිත 3,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් බිලිගනී.

මෙම සංඛ්‍යාලේඛනය 2024 ජූලි 1 සිට ජූලි 5 දක්වා නිරීක්ෂණය කිරීමට නියමිත ජාතික තුවාල නිවාරණ සතිය තුළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ඉස්මතු කරන ලදී.

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කළේ සියදිවි නසාගැනීම් සැලකිය යුතු මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් වන අතර, මෙම භයානක ප්‍රවණතාවයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ මානසික සෞඛ්‍ය ආධාර සේවා, ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ ඵලදායි සියදිවි නසාගැනීම් වැළැක්වීමේ උපාය මාර්ගවල හදිසි අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *