ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිලෙහි සැලකිය යුතු අඩුවීමක්…

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය ඉහළ යාම හේතුවෙන් රන් මිල රුපියල් 15,000-17,000 කින් පමණ අඩුවී ඇත.

“අද කැරට් 24 රත්තරන් රත්‍රන් එකක මිල රුපියල් 170,500 ක් වූ අතර කැරට් 21 පමනක් රුපියල් 157,500 ක් විය” ශ්‍රී ලංකා GEM සහ ස්වර්ණාභරණ සංගමය උපුටා දක්වමින් HIRU News වාර්තා කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *