ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම ගුවන් නියමුවන්ගේ හිඟය සමඟ පොරබදයි

පසුගිය මාස 12 තුළ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයෙන් ගුවන් නියමුවන් 60කට ආසන්න පිරිසක් පිටත්ව ගොස් ඇති අතර ගුවන් සමාගම ගුවන් නියමුවන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී. හිඟයට මුහුණ දීම සඳහා අවශ්‍ය නම් විදේශීය ගුවන් නියමුවන් බඳවා ගැනීමට දැනටමත් රජයේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රිචඩ් නටාල් මහතා පැවසීය.

පාඩු ලබන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මෑත කාලීන ජාතික ආර්ථික අභියෝගවලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් නියමුවන්ගේ සැලකිය යුතු ඉවත්වීමක් දුටුවේය. රටේ ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීම සහ ඉහළ බදු පැනවීමට රජය ගත් තීරණය සමහර ගුවන් නියමුවන් ගුවන් සමාගමෙන් ඉවත් වීමට පොළඹවන ලදී.

මෙම පිටත්වීම් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට සිය නියමු ශ්‍රම බලකාය පවත්වාගෙන යාමේ අභියෝගයක් වී ඇත.

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා පැවසුවේ මෙම වසරේ ගුවන් සමාගමට අවම වශයෙන් ගුවන් නියමුවන් 30 දෙනෙකු අවශ්‍ය වන අතර ලබන වසරේ මැද වන විට තවත් 50 දෙනෙකු විය හැකි බවයි.

“වාසනාවකට මෙන්, අග්නිදිග ආසියාවේ සහ උතුරු යුරෝපයේ දක්ෂ ගුවන් නියමුවන්ගේ සංචිතයක් ඇත,” ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

දැනට පවතින හිඟයට පිළියම් යෙදීමේ අවශ්‍යතාවය මතු වුවහොත් විදේශීය ගුවන් නියමුවන් බඳවා ගැනීමට ගුවන් සමාගමට රජයේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *