අනිල්

වෛද්‍ය ජාසිංහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විධායක සභාවේ උප සභාපති ධූරය

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විධායක සභාවේ උපසභාපති ධූරයට පත් කර තිබේ. ඒ ජිනීවා නුවර පිහිටි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන මූලස්ථානයේ පැවැත්වෙන විධායක සභා රැස්වීමේදීයි. එම ධූරය වසරක කාලයක් සඳහා වලංගු වන බවට වැඩි දුරටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *