වෙස් මුහුණු ඉවත් කිරීමට තීරණය කරන ලෙස විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය ඉල්ලීමක් කරයි.

සාමාන්‍ය ජනතාව සඳහා අනිවාර්ය මුඛ ආවරණ පැළඳීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කිරීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය විශේෂඥයින්ගේ සංගමය (AMS) කනස්සල්ල පළ කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (DGHS) 2022 ජුනි 10 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෘහස්ථව සහ එළිමහනේ මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය නොවන බවට ජූනි 9 වැනි දින නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

මාධ්‍ය නිවේදනයේ පැහැදිලිව සඳහන් කර නොමැති ඇතැම් කරුණු පෙන්වා දෙමින් මුහුණු ආවරණ නීති ලිහිල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් DGHS විසින් හදිසි නිවේදනයක් නිකුත් කිරීම ගැන පුදුමයට පත්වන බව AMS පවසයි.

“අමුතුයි, සෞඛ්‍ය සේවකයින් සඳහා මෙන්ම සාමාන්‍ය ජනතාව සඳහා රෝහල් සැකසීම් තුළ වෙස්මුහුණු පැළඳීම අවශ්‍ය දැයි මෙම නිවේදනයෙන් නිශ්චිතව දක්වා නොමැත” යනුවෙන් එම ප්‍රකාශයේ සඳහන් වේ.

රට තුළ උග්‍ර ඖෂධ හිඟයක් පවතින අතරවාරයේ මුහුණු ආවරණ අවශ්‍යතා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව ද එමඟින් අවධානය යොමු විය.

මෙම යහපත් පුරුද්ද වෙනස් කිරීමට හොඳම කාලය මෙය නොවන බැවින් විශේෂයෙන් ගෘහස්ථ රැස්වීම් වලදී වෙස්මුහුණු පැළඳීමේ වර්තමාන සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුරුද්ද වෙනස් නොකරන ලෙස AMS සාමාන්‍ය ජනතාවට උපදෙස් දෙයි.

අනවශ්‍ය ශ්වසන ආසාදනවලින් පෙළෙන වැඩිහිටියන් සහ ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු අය වැනි අවදානමට ලක්විය හැකි ජනගහනය වළක්වා ගැනීම සඳහා සියලුම සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනවල මුඛ ආවරණ පැළඳීමේ පුරුද්ද පවත්වා ගන්නා ලෙස ද එම නිවේදනය සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published.