විශේෂ රථවාහන සැලසුමක්

කැලණිය රජමහා විහාරස්ථානයේ දුරුතු මහා පෙරහර හේතුවෙන් රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කර තිබේ.

පෙරහර, ලබන 24 වනදා රාත්‍රී 08.00 සිට පසු දින අලුයම 03.00 දක්වා වීථි සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.

අදාළ රථවාහන සැලසුම පිළිබඳ පොලීසිය නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *