විශේෂ කාර්යාල දුම්රියක් හෙට සිට.

සියලුම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම උපායමාර්ග පිළිපදිමින් හෙට සිට කාර්යාල දුම්රියක් ධාවනය කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

නමුත් මෙම දුම්රිය කිසිදු කොවිඩ් හෙතුවෙන් හුදකලා කරන ලද ප්‍රදේශයක පිහිටි දුම්රිය ස්ථානයන්හී නවත්වනු නොලැබෙන බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිළධාරින් පවසා ඇත.

මේ අනුව දුම්රිය නවත්වන ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන පහතින් පෙන්වා ඇත.

කොළඹ කොටුව / පොල්ගහවෙල / රඹුක්කන / මහනුවර / ගනේවත්ත / මහව

ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය නොනවත්වන ස්ථාන,

මරදාන / දෙමටගොඩ / කැලණිය / වනවාසල / හොරපේ / රාගම / වල්පොළ / බටුවත්ත

හලාවත මාර්ගයේ දුම්රිය නවත්වන දුම්රිය ස්ථාන පහතින් දැක්වේ.

කොටුව සිට හලාවත / පුත්තලම 

හලාවත මාර්ගයේ දුම්රිය නොනවත්වන දුම්රිය ස්ථාන,
මරදාන / දෙමටගොඩ / කැලණිය / වනවාසල / හොරපේ / රාගම / පේරලන්ද / කූරණ / මීගමුව / කට්ටුව

කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය නවත්වන දුම්රිය ස්ථාන 

කොටුව සිට කොස්ගම / අවිස්සාවේල්ල

කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය නොනවත්වන ස්ථාන

මරදාන / බේස්ලයින්

මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ කොටුව සිට පානදුර / කළුතර / අළුත්ගම / හික්කඩුව / ගාල්ල / මාතර/ බෙලිඅත්ත

දුම්රිය ධාවනය වන කාල සටහන් පහතින් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.