විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

දහම් පාසල් අවසාන විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයින් එම දිනවලදීම 2025 උසස් පෙළ පන්තිවලට සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවා ඇත්නම් ඔවුන්ට එම සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා වෙනත් දිනයක් ලබාදෙන ලෙස විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සියලුම විදුහල්පතිවරුන්ව දැනුවත් කර තිබේ.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර සිටී.

එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ බෞද්ධ, හින්දු, කතෝලික සහ අහදියියා දහම් පාසල් අවසාන විභාග එලඹෙන 28 සහ 29 දෙදින පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇති බවය.

එම දිනවල ඇතැම් පාසල්වල උසස් පෙළ පන්තිවලට සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවා ඇති බවට ලද තොරතුරුවලට අනුව එවැනි සිසුන්ට අගතියක් නොවන ලෙස එම සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා වෙනත් දිනයක් ලබාදෙන දැනුම්දී ඇති බව අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *