විධිමත් ක්‍රමවේදයෙන් බැහැර ජනප්‍රිය පාසල්වලට ළමුන් 2,367ක්: විගණකාධිපති

2022 වාර්ෂික විගණකාධිපති වාර්තාව කියා සිටියේ වසර තුනකට ආසන්න කාලයක් විධිමත් ක්‍රමයට පිටින් ජනප්‍රිය පාසල්වලට ළමුන් 2,367ක් ඇතුළත් කර ඇති බවයි.

2020 ජනවාරි 1 සිට 2022 මැයි 31 දක්වා කාලය තුළ අවිධිමත් බඳවා ගැනීම් සිදු වූ බව වාර්තාව අනාවරණය කළේය.

එම වාර්තාවට අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් විධිමත් ක්‍රමවේදයෙන් බැහැරව ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා ලිපි 3,308ක් නිකුත් කර තිබූ බව පැවසේ.

මේ අතර, ලංකා ගුරු සංගමයේ (CTU) ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් පෙන්වා දුන්නේ, මෙම ලිපිවලින් 72% ක් නිකුත් කර ඇත්තේ මැති ඇමතිවරුන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සහ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ ඉල්ලීම් මත පදනම්ව බවයි.

විධිමත් අයදුම්පත්‍රයක් නොමැතිව ඇතැම් ලිපි ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්, ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ ලිපි දෙමාපියන්ට නොව අයදුම්කරුවන්ට නිකුත් කර ඇති බවත් ඔහු පැවසීය.

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන් මෙම ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් වේ.

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව පන්ති සඳහා පසුගිය වසරේ කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයට ලිපි 41ක්, ආනන්ද විද්‍යාලයට ලිපි 48ක් සහ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයට ලිපි 38ක් නිකුත් කර ඇති බව ලේකම්වරයා අනාවරණය කළේය.

කොළඹ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකා විද්‍යාලයට ලිපි 33ක්ද, කුරුණෑගල මලියදේව පිරිමි විද්‍යාලයට ලිපි 31ක්ද, කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයට ලිපි 48ක්ද, මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලිපි 29ක්ද නිකුත් කර ඇත.

මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට ලිපි 30ක්, මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයට ලිපි 15ක් සහ මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයට ලිපි 31ක් නිකුත් කර ඇති බවද සඳහන්.

මෙවැනි අවිධිමත් බඳවා ගැනීම් හේතුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් දරුවන්ට 6 ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කර ගැනීමේ අවස්ථාව අහිමි වී ඇති බවද ස්ටාලින් පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *