වෛද්‍යවරු

විදෙස් වෛද්‍ය විශේෂඥයින් නැහැ – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

දැනට පවතින උග්‍ර විශේෂඥ වෛද්‍ය හිඟයට පිළියම් යෙදීම සඳහා විදේශයන්ගෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ගෙන්වා ගැනීමට සලකා බලමින් සිටින බවට පළ වූ වාර්තා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වෛද්‍ය සේවා) වෛද්‍ය ජී විජේසූරිය මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේ එය කළ හැකි විසඳුමක් නොවන බැවින් එවැනි සාකච්ඡා සිදු කර නොමැති බවයි.

විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟය පියවීම සඳහා ගෙන ඇති ප්‍රධාන පියවර කිහිපයක් පිළිබඳව ද ඔහු විස්තර කළේය.

“පළමුව, විශේෂඥයින් සඳහා විශ්‍රාම යන වයස අවුරුදු 60 සිට 63 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති අතර, ආදේශක විශේෂඥයෙකු පත් කරන තෙක් විශ්‍රාමික විශේෂඥයින්ට කොන්ත්‍රාත් පදනම මත රෝහල්වල සේවය කිරීමට දැන් අවසර දී ඇත,” ඔහු පැහැදිලි කළේය.

“මීට අමතරව තවත් වෛද්‍යවරුන් පුහුණු කර විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් බවට පත් කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දීමට අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්‍රියාවලිය අවම වශයෙන් වසර පහක කාලයක් ගතවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත්, එනම් වෛද්‍ය විශේෂඥයින්ගේ හිඟය එතෙක් පවතිනු ඇති බවත්, වෛද්‍ය විජේසූරිය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *