විදුලි කප්පාදුව අභයාරාමයටත්

මෙරට බොහෝ නිවාස සඳහා මේ වනවිට විදුලිය විසන්ධි කිරීමේ රතු නිවේදන යවා ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ඔහු පැවසුවේ මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද නාහිමියන්ගේ අභයාරාම විහාරස්ථානයේ අනීතිකව විදුලිය කැපීමට ඇවිත් ඇති බවය.

මේ දිනවල ජලවිදුලි උත්පාදනය ඉතා ඉහළ ගොස් ඇති බවත් විදුලිබල මණ්ඩලය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ලාභ ලබන බවත් ප්‍රේමදාස මහතා කීය.

එහෙත් රටේ ලක්ෂ 50කට රතු බිල් යවා ඇති බවත් එය සාධාරණ දැයි විපක්ෂ නායකවරයා විමසීය.

ලක්ෂ 5ක පමණ ජනතාවගේ විදුලිය බලය විසන්ධි කර තිබෙන තිබෙන බවට තොරතුරු ඇති බවද ඔහු පැවසීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *