විදුලි අර්බුදය සඳහා මෙට්‍රික් ටොන් 60,000ක ගල් අඟුරු තොගයක් එයි.

ගල් අඟුරු මෙට්‍රික් ටොන් 60,000ක තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබේ.

ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමට අනුව ගල් අඟුරු ප්‍රවාහනය කරන යාත්‍රාව අඟහරුවාදා (25) පැමිණ ඇත.

ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම පැවසුවේ ගල් අඟුරු ගොඩබෑම ඊයේ (26) ආරම්භ වූ බවයි.

දෙසැම්බර් 4 වැනිදාට පෙර තවත් ගල් අඟුරු නැව් 4ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය.

ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම පැවසුවේ නව තොගය පැමිණීමත් සමඟ නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයේ විදුලිය නිෂ්පාදනය බාධාවකින් තොරව සිදු කළ හැකි බවයි.

අගෝස්තු 25 දින ප්‍රදානය කරන ලද ගල් අඟුරු ටෙන්ඩරය කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අවලංගු කිරීමෙන් පසු සැප්තැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ගල් අඟුරු හිඟයක් ගැන අනතුරු ඇඟවීය.

බල ශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පැවසුවේ, පවරා ඇති නීතිමය නඩුවලට ඇති බලපෑම සහ ගෙවීම් සහතික කිරීමේ අවදානම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් තෝරාගත් සැපයුම්කරු විසින් ටෙන්ඩරය සිදුකිරීමට නොහැකි බව දැනුම්දීම හේතුවෙන් ටෙන්ඩරය අවලංගු කළ බවයි.

ඉන් අනතුරුව බලධාරීන් අනතුරු ඇඟවූයේ මෙරට ගල් අඟුරු බලාගාර බල ගැන්වීමට අවශ්‍ය ගල් අඟුරු හිඟය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආසන්න විදුලි අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව සතුව ගල් අඟුරු තොග ඇත්තේ ඔක්තෝබර් 28 වැනිදා දක්වා පමණක් බවත් ගල් අඟුරු බලාගාර බල ගැන්වීමට අවශ්‍ය ගල් අඟුරු හිඟය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආසන්න විදුලි අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින බවත් අදාළ බලධාරීහු ප්‍රකාශ කළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *