වික්ටෝරියා රක්ෂිතයේ තිබී පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් සොයාගනී

මහනුවර, පදියපැලැල්ල මාර්ගයේ 16වන කිලෝමීටර් කණුව අසල වික්ටෝරියා රක්ෂිතයේ තිබී පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් සොයාගෙන ඇත.

එහි අත්බෝම්බ 03ක්, ගුවන්යානා නාශක උණ්ඩයක්, ස්වයංක්‍රීය ගිනිඅවිවලට යොදන උණ්ඩ 09ක් ඇතුළු පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් තිබී ඇත.

තලාතුඔය පොලීසියේ නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරුට අනුව එම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සෙයාගෙන ඇත.

සොයාගත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ නිලධාරීන් වෙත භාරදී නිෂ්ක්‍රීය කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තලාතුඔය පොලීසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *