වාහන හැර ආනයන සීමා කිරීම් ඔක්තෝබර් 1 වැනිදා සිට ඉවතට

පෞද්ගලික වාහන හැර දැනට සීමා කර ඇති සියලුම භාණ්ඩ සඳහා පනවා ඇති ආනයන සීමාවන් ඔක්තෝම්බර් 1 වැනිදා සිට ඉවත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසයි.

පෞද්ගලික වාහන ආනයනය හැර අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතු බැවින් මෙම තීරණය ගත් බව ඔහු පැවසීය.

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වී රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ ගිය පසු විදේශ විනිමය වැඩි කිරීමෙන් පසු පෞද්ගලික වාහන ආනයනය කිරීම ගැන සලකා බැලිය හැකි බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“දැනට සීමා කර ඇති සියලුම භාණ්ඩ සඳහා ආනයන සීමා ලිහිල් කිරීමෙන් පසු පුද්ගලික වාහන ආනයන සීමාවන් ලිහිල් කරන ලෙස කිසිවෙකු රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපි නොසිතමු,” ඔහු පැවසීය.

“සියලු ආනයන සීමා ලිහිල් කළහොත් එය ආර්ථිකයට තවත් ව්‍යසනයක් වනු ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *