ව්ලැඩිමීර් පුටින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය වරෙන්තු නිකුත් කරයි.

රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය (ICC) වරෙන්තු නිකුත් කර ඇති බව BBC වාර්තා කරයි.

යුක්රේනයේ සිට රුසියාවට ළමුන් නීති විරෝධී ලෙස පිටුවහල් කිරීම ඇතුළු යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඔහු වගකිව යුතු බවට අධිකරණය චෝදනා කරයි.

රුසියාව සිය පූර්ණ පරිමාණ ආක්‍රමණය දියත් කළ 2022 පෙබරවාරි 24 සිට අවම වශයෙන් යුක්රේනයේ අපරාධ සිදු කර ඇති බව එය පවසයි.

මොස්කව් ආක්‍රමණයේදී යුද අපරාධ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *