වරායන් ආශ්‍රිතව සමස්ත ආසාදිතයන් 78 ක්

Share this Article

 

ඒ අනුව කොළඹ වරායෙන් ආසාදිතයන් 31 දෙනෙකු හා චීන වරායෙන් ආසාදිතයන් 47 දෙනෙකු හදුනාගත් බව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.