ලැව්ගිනි වැළැක්වීමේ, පාලනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළට රජය අනුමැතිය දෙයි

ලැව් ගිනි වැළැක්වීම සහ ලැව්ගිනි නිවා දැමීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ජාතික මට්ටමේ රජයේ සහ අනෙකුත් අදාළ පාර්ශ්වයන්ගේ සහයෝගය ඇතිව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මේ වසරේ මේ දක්වා ලැව්ගිනි 150ක් වාර්තා වී ඇති අතර හෙක්ටයාර් 2600ක් පමණ වනාන්තර විනාශ වී ඇති බව කැබිනට් අමාත්‍යවරු පවසති.

“බදුල්ල, මහනුවර, නුවරඑළිය, මාතලේ, මොණරාගල, පොළොන්නරුව, කුරුණෑගල, පුත්තලම සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ලැව්ගිනි බහුලව සිදුවන බව වාර්තා වුණා.

විශේෂයෙන් වියළි කාලගුණික තත්ත්වයන් තුළ මෙම ලැව්ගිනි ඇතිවීමට හේතුව මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඒවා වන අතර ඒවා ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බව ද අමාත්‍යවරු පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *