ලාෆ් ගෑස් වෙතින් විශේෂ ප්‍රකාශයක්.

ලාෆ්ස් ගෑස් පීඑල්සී නිවේදනය කර ඇත්තේ ගෑස් බෙදා හැරීම මේ වන විට රට තුළ සිදුවෙමින් පවතින බවයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ගෑස් සැපයුම්කරු වැඩිදුරටත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ගෑස් සිලින්ඩර් මිලදී ගැනීමේදී අධික ලෙස මුදල් ගෙවීමෙන් වළකින ලෙසයි.

සමාගම විසින් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ සඳහා ගෑස් සිලින්ඩරවල මිල ලැයිස්තුවක් ද නිකුත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *