ලක්ෂ 69ක ජනවරම ඇති ආණ්ඩුව එහිම නායකයන් විසින්ම බිඳ දැමුවා: එස්.බී

ලක්ෂ 69ක ජනවරමකින් සහ තුනෙන් දෙකක බලයකින් පිහිටවූ ආණ්ඩුව එහිම නායකයන් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී. දිසානායක මහතා පැවසීය.

“ලක්ෂ 69ක ජනවරමකින් සහ තුනෙන් දෙකක බලයකින් පිහිටවූ ආණ්ඩුව අපේම නායකයන් විසින්ම කඩා බිඳ දැමීම ගැන මම කලකිරෙනවා,” ඔහු පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑම අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ බලතල තිබුණද ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය කිසිවෙකුට වෙනස් කළ නොහැකි බවයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව වසර හතරකට පසු ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑම වේලාවක පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය හැකි බව ඔහු මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ කියා සිටියේය.

“සමහර මැතිවරණ දින තීරණය කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට හෝ පාර්ලිමේන්තුවට බලතල තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණයේ දිනය කිසිවකුට තීරණය කළ නොහැකියි” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *