ලංකාවේ තේ පාඩුව කෝටි 51000ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ තේ නිෂ්පාදනය සහ අපනයනය පහළ වැටීම හේතුවෙන් පසුගිය වසර දහයේදී රුපියල් කෝටි 51150ක පාඩුවක් සිදුවී ඇතැයි තේ  වෙළඳපොළ කරුණු අධ්‍යයනයේදී පෙනී ගිය බව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා හා සංඛ්‍යාන අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරළ මහතා පැවසීය.

මෙරට ඉතිහාසයේ වැඩිම තේ නිෂ්පාදනය 2013 වර්ෂයේදී වාර්තා වූ බවත් එය මෙට්‍රික් ටොන් 34000ක් බවත්  ඔහු කීවේය.

එසේම තේ නිෂ්පාදනය  2015 වර්ෂයේ දී මෙට්‍රික් ටොන් 328800 කින්ද 2020 වර්ෂයේදී මෙට්‍රික් ටොන් 278489කින්ද 2023 වර්ෂයේ දී මෙට්‍රික් ටොන් 256039 කින්ද  පහළ ගිය බව පවසන මහාචාර්යවරයා මීට සමගාමීව තේ අපනයනයද පහළ  ගිය බව ප්‍රකාශ කළේය.

අපේ අපනයනය 2013 වර්ෂයේදී මේට්‍රික් ටොන්  319700 කින්ද  2015 වර්ෂයේදී මෙට්‍රික් ටොන් 306900කින්ද   2020 වර්ෂයේදී මෙට්‍රික් ටොන් 265569කින්ද  2023 වර්ෂයේදී මෙට්‍රික් ටොන් 241912 කින්ද  පහළ  ගිය බව  අතුකෝරල  මහතා කීවේය.

තේ නිෂ්පාදනය සහ අපනයනය පහළ යෑම නිසා සිදුවූ පාඩුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය මුදලින් සියයට 75 කට සමාන බව හෙතෙම සඳහන් කළේය.

තේ අපනයනය සියයට 24කින් පහළ ගොස් ඇතැයිද ඔහු පැවසුවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *