රියදුරන් ලෙස සුදුසුකම් නැති අය වංචනික ලෙස ඩුබායි ගිහින්: ඇමති මනූෂ

රියැදුරන් ලෙස සුදුසුකම් නොලබන ඇතැම් පුද්ගලයන් කුලී රථ සමාගමක රියදුරන් ලෙස බඳවා ගැනීම සඳහා වංචනික ලෙස ඩුබායි වෙත ගොස් එහි රියදුරු පරීක්ෂණය සමත් වීමට නොහැකිව ගැටලුවලට මුහුණ දී ඇති බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා පවසයි.

ඔවුන් නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ ඩුබායි කුලී රථ සමාගමක රැකියා සඳහා ඩුබායි වෙත ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයන් 200 දෙනෙකුගෙන් යුත් පිරිසකට තවමත් රැකියා ලැබී නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) හරහා මෙම පිරිස නීත්‍යානුකූලව ඩුබායි වෙත ගොස් ඇති බවයි.

එහිදී අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාගෙන රැකියාවට යාමට පෙර රියදුරු පරීක්ෂණයකින් සමත්වීමට අවශ්‍ය බැවින් පිරිසට ටික වේලාවක් බලා සිටීමට සිදු වූ බවත් රියදුරු පරීක්ෂණය සමත් වූවන් දැන් බඳවා ගන්නා බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“කණ්ඩායමේ සිටි ඇතැම් පුද්ගලයන් අවශ්‍ය කුසලතා නොමැතිව වංචනික ලෙස එහි ගොස් තිබුණා. තවත් සමහරුන්ට අවශ්‍ය කුසලතා තිබුණත් රියදුරු පරීක්ෂණය අසමත් විය. විභාගය සමත් වූ ඔවුන්ගෙන් සමහරෙකුට නැවත පැමිණීමටද අවශ්‍ය වේ. අපි ඔවුන්ව නැවත ගෙන්වා ගැනීමට සැලසුම් කරනවා,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *