රිදී පදක්කම දිනූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට ඩොලර් 50,000ක්

මෙවර ආසියානු ක්‍ර්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා ක්‍රිකට් ඉසව්වේදී ශ්‍රී ලංකාවට රිදී පදක්කම දිනා දුන් චමරි අතපත්තු ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට මුදල් ත්‍යාගයක් පිරිනැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකටි විධායක කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව රිදී පදක්කම දිනූ ශ්‍රී ලංකා පිලට අමෙරිකානු ඩොලර් 50,000ක මුදලක් පිරිනැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *