රනිල් තව වසර 5ක් එජාපයේ නායකත්වයේ කටයුතු කරන්න කැමති – අජිත් පී පෙරේරා

තවත් වසර පහක කාලයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයේ කටයුතු කිරීමට කැමැති බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමට ප්‍රකාශ කළ බව අජිත් පී. පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයා ඊයේ (11 ) ප්‍රකාශ කලේය .

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට වසර හයක නායකත්වයේ සිටිය හැකි බවද ඒ අනුව තවත් වසර පහක් නායකත්වයේ සිටීමට ඔහුට බලය ඇතැයිද මන්ත්‍රීවරයා කීවේය.

අදාළ කාලය සම්පූර්ණ වන තුරු තමන් නායකත්වයේ සිටීමට කැමැති බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමට පැවැසූ බව කී අජිත් පී. පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයා සජිත් ප්‍රේමදාස අගමැතිවරයා යටතේ ඉදිරියේදී රනිල් වික්‍රමසිංහට වැදගත් අමාත්‍යාංශයක ඇමැති ධුරය ලබාදෙන බවද කීවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *