රටවල් හතරක තැපැල් සේවා තාවකාලිකව අත්හිටුවයි.

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීම සහ සීමා කිරීම හේතුවෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, නෙදර්ලන්තය, ඊශ්‍රායලය සහ රුසියානු රටවල් සඳහා තැපැල් නැව්ගත කිරීම් භාර ගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

තැපැල් ස්ථානාධිපති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පැවසුවේ, ඉහත ගමනාන්ත වෙත තැපැල් ප්‍රවාහනය නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා විදේශීය ගුවන් සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවයි.

ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සැපයීමේ දුෂ්කරතාවය හේතුවෙන් රටතුළ තැපැල් ප්‍රවාහන කටයුතුවල ප්‍රමාදයක් සිදුව ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.