රටපුරා සරම්ප එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භ වේ

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අද දින අධි අවදානම් සෞඛ්‍ය දිස්ත්‍රික්ක නවයක සියලුම ප්‍රතිශක්තිකරණ සායන මධ්‍යස්ථාන හරහා සරම්ප-මැම්පස්-රුබෙල්ලා (MMR) පරිපූරක ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාකාරකම ආරම්භ කරන ලදී.

ඉලක්කගත ප්‍රදේශ අතරට කොළඹ (CMC ප්‍රදේශය ඇතුළුව), ගම්පහ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, මහනුවර, යාපනය, කුරුණෑගල සහ කල්මුණේ ඇතුළත් වේ.

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ මූලිකත්වයෙන් පෙරවරු 9:00 සිට සවස 4:00 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන මෙම එන්නත් වැඩසටහන, 2023 අප්‍රේල් 7 සහ 2023 ජූලි 5 අතර උපන් දරුවන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

මාස 6 සිට 9 දක්වා ළදරුවන්ට සරම්ප වලට එරෙහිව අතිරේක එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දීමට තීරණය කර ඇත්තේ පසුගිය වසර තුළ ඇති වූ අවස්ථා වැඩිවීමට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙනි.

MMR එන්නත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ දෙවන අදියර ජනවාරි 20 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිත අතර එය දිවයින පුරා අනෙකුත් වයස් කාණ්ඩ සඳහාද ව්‍යාප්ත කිරීමට නියමිතය.

MMR එන්නත අතිරේක මාත්‍රාවක් ලෙස සලකන බවත්, SIA-MMR එන්නත ලබා ගත් සියලුම දරුවන්ට මාස 9 සහ අවුරුදු 3 සම්පූර්ණ වූ පසු සාමාන්‍ය MMR එන්නත ලබා දිය යුතු බවත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අවධාරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *