රටපුරා පාසල්වල ගුරු හිඟය 40,000ක්: ස්ටාලින්

දිවයිනේ පාසල්වල ගුරුවරුන් 40,000කගේ සම්පූර්ණ හිඟයක් පවතින බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා පවසයි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ බස්නාහිර, නැගෙනහිර, උතුරුමැද, දකුණ සහ ඌව පළාත්වල පාසල්වල ගුරු හිඟය වාර්තා වන බවයි.

ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතේ 7,000කට ආසන්න ගුරු හිඟයක් වාර්තා වී ඇති අතර, නැගෙනහිර පළාතේ 3,800කට ආසන්න ගුරු හිඟයක් ද, උතුරු මැද පළාතේ 3,698 ක හිඟයක් ද වාර්තා වී ඇත. දකුණු පළාතේ හිඟ 3,100 ක් ද මධ්‍යම පළාතේ හිඟ 6,200 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ද වාර්තා වී ඇත.

රජයේ වියදම් ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා රජය හිතාමතාම ගුරු පත්වීම් ප්‍රමාද කරන බව ස්ටාලින් පැවසීය.

“දැනට පවතින පුරප්පාඩු පිරවීමෙන් තොරව මේ ප්‍රදේශවල පාසල්වල බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා.

“කෙසේ වෙතත් රජය බස්නාහිර පළාතට ගුරුවරුන් 2500ක් දෙවරක් බඳවා ගත්තත් ඔවුන් නිසි පරිදි බඳවාගෙන නැහැ. ලබන සතියේ පාසල් ආරම්භ කළත් සමහර පාසල්වල ගුරුවරු නැහැ,” ස්ටාලින් වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එබැවින් දැනට පවතින ගුරු පුරප්පාඩුවලට නිසි ක්‍රමවේදයකට ගුරුවරුන් අනුයුක්ත කළ යුතු බවද ස්ටාලින් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *